Method

Modellen van energie 

Ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven hebben behoefte om grip te krijgen op de energietransitie voor de beslissingen die ze moeten maken op weg naar een CO2-neutrale samenleving. Die transitieopgave is complex en er zijn er vele factoren die hierop van invloed zijn. CE Delft ontwikkelt en gebruikt modellen om scenario’s te onderbouwen en van de juiste gegevens te voorzien. Die rekenmodellen bieden ondersteuning in het beslissingsproces naar een duurzaam energiesysteem. Ze leveren een betere onderbouwing over de te volgen koers en de te nemen beslissingen.

Modellen van energie gaan over de opwekking, het transport en toepassing van energie.

Opwek en handel: 

PowerFlex: Voorspellend model elektriciteitsprijzen. (spotmarkt en onbalansmarkt). 

Integrale kosten–model (“LCOE-model”). 

Transport van energie en energie toepassing : 

CEGRID: Impact op elektriciteitsnet van scenario’s energievoorziening. 

CEGOIA: Op buurtniveau meest kosteneffectieve routes naar klimaatneutrale gebouwde omgeving. 

CELINE: Behoefte laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. 

Hele energiesysteem: 

EnergieConversieModel: Scenario’s energievraag naar 2050 (transport, hoge- en  lagetemperatuur warmte, licht, apparaten. 

Decentraal: 

Prosumers and energy citizens Het model laat zien wat de mogelijke bijdrage is van prosumers (zowel consument als producent) aan de opwekking van decentrale hernieuwbare energie en flexibiliteit.